Venekerhon sääntömääräinen vuosikokous

KOKOUSKUTSU
7.6.2024 klo 17.15

Osoitteessa
Keilaranta 5, ESPOO
Paviljonki aallonmurtajalaiturissa.

New Port Yacht Club Keilalahti ry
Yhdistyksen (vuosikokous sekä syyskokous yhdistettynä)

Käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitellään vuoden 2022-2023 tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toimintakertomus.

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten
liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

9. Valitaan hallitus
(yhdistyksen sääntöjen mukaan, vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä).

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.

11. Yhdistyksen sääntöjen muutos sääntömääräisen kokoukse kokoonkutsumistavan osalta.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, vuokrahinnasto.

13. Kokouksen päättäminen.

New Port Yacht Club Keilalahti ry

Hallitus
Mikko Nevala